Grundutbildning i hälso-/arbetsmiljöarbete - Verktyg i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet - dag 3 av 3

Innehåll

Dag 3 ger kunskaper utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift om "Systematiskt arbetsmiljöarbete - AFS 2001:1" och Västra Götalandsregionens styrdokument inom Hälsa och Arbetsmiljö exempelvis:

  • Förutsättningar för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet i praktiken
  • Genomgång av det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet i praktiken, steg för steg
  • Fördelning av uppgifter för cheferna i hälso- och arbetsmiljöarbetet
  • Medverkan från medarbetarna och skyddsombuden i hälso- och arbetsmiljöarbetet
  • Arbetsanpassning och rehabilitering              
  • Verktyg och metoder för undersökning av arbetsförhållanden exempelvis:

                - Dagliga kontakter mellan chef och medarbetare                
                - Arbetsplatsträffen                
                - Utvecklingssamtal                
                - Riskbedömning i befintlig arbetsmiljö
                - Risk- och konsekvensbedömning inför förändringar                
                - Fysisk arbetsmiljörond och skyddsrond                
                - Medarbetarenkäten                
                - Uppföljning av det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet

  • Risk- och friskfaktorer med prioritering till handlingsplan
  • Kopplingar görs till den regiongemensamma Guiden för hälso- och arbetsmiljöarbete under dagens arbete

Föreläsningarna varvas med bordsreflektioner och dialog där förutsättningarna i arbetsmiljölagstiftningen och styrdokumenten omsätts till praktiskt hälso- och arbetsmiljöarbete.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum  
2018-04-11 sista anmälningsdag 2018-03-28
Göteborg
2018-04-18 sista anmälningsdag 2018-04-04
Skövde
2018-05-22 sista anmälningsdag 2018-05-08
Vänersborg
2018-05-29 sista anmälningsdag 2018-05-15
Göteborg
2018-05-31 sista anmälningsdag 2018-05-17
Borås
2018-09-19 sista anmälningsdag 2018-09-05
Skövde
2018-09-20 sista anmälningsdag 2018-09-06
Göteborg
2018-10-09 sista anmälningsdag 2018-09-25
Vänersborg
2018-10-11 sista anmälningsdag 2018-09-27
Borås
2018-11-06 sista anmälningsdag 2018-10-23
Skövde
2018-11-07 sista anmälningsdag 2018-10-24
Göteborg
2018-11-27 sista anmälningsdag 2018-11-13
Göteborg
2018-12-04 sista anmälningsdag 2018-11-20
Borås
2018-12-06 sista anmälningsdag 2018-11-22
Vänersborg

Plats
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Gullbergsvass konferens, Göteborg
Regionens Hus, Skövde
Regionens Hus, Vänersborg
Obs! HT18- Pulsen konferens, Borås

Kostnad
1 500 kronor/deltagare 

Utbildare
Utbildarna jobbar i par och altenerar mellan följande:
Carin Carlehed, HR-specialist på Alingsås lasarett 
Jan Hjalmarsson, Arbetsmiljöingenjör på Hälsan & Arbetslivet
Mikael Blidberg, Arbetsmiljöingenjör på Hälsan & Arbetslivet
Daniel Gustafsson, Organisationskonsult på Hälsan & Arbetslivet
Malin Wixtröm, HR-konsult på Kompetenscentrum

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22