Hot och våld

Innehåll

Utbildningen utgår från Västra Götalandsregionens riktlinjer för personsäkerhet och ger grundläggande kunskaper kring

  • förebyggande och förberedande åtgärder
  • konflikthantering
  • hantering under och efter en händelse
  • enskild persons möjlighet att ingripa
  • anmälningsmöjligheter och -skyldigheter
  • stalkning
  • hantering av vapen och droger
  • rättsprocessen

Grundläggande utbildning för att förebygga, förbereda och hantera hot, våld och stalkning.Utbildningen utgår från Västra Götalandsregionens riktlinjer för personsäkerhet och rutin för personsäkerhet.

Varje förvaltning ska bedöma behovet av utbildning och erbjuda sin personal relevant utbildning.Med fördel sker det i egen verksamhet och denna utbildning ska ses som ett komplement för de verksamheter som inte har möjlighet att genomföra utbildning i egen regi.

Är du intresserad av utbildningen bör du först kontakta din verksamhets säkerhetsfunktion och ta reda på om de kan genomföra den.

Fakta

Datum
Enligt överenskommelse

Plats
Enligt överenskommelse

Kostnad
2 800 kronor per utbildningstillfälle (ca 25 deltagare), i priset ingår inte lokalkostnader och fika.

Utbildare
Jonas Lindgren, Enhet Säkerhet och beredskap

Anna Östman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24