Ekonomisk översyn och samband

Innehåll

Ekonomisk översikt

 • Intressentmodellen
 • Lagstiftning och "God redovisningssed"
 • Redovisning som en del av företagets administration
 • Ekonomiska grundbegrepp

Bokföring

 • Dubbla bokföringens teknik, grundbok och huvudbok
 • Baskontoplanen, uppbyggnad och struktur, kotoklasser
 • De olika stegen samt kund- och leverantörsreskontra
 • Kontering av löpande affärshädelser och momshantering


Resultatrapport och balansrapport

 • Uppställning, rubriker och poster
 • Vilka är företagets intäkter och kostnader, och hur kan de påverkas?
 • Tillgångar, skulder och eget kapital
 • Sammanställning av resultatrapport och balansrapport

Bokslut och årsredovisning

 • Resultaträkning och balansräkning
 • Periodiseringar och avskrivningar
 • Ingående balans och arbetsgång
 • Månads-  kvartal- och halvårsbokslut

Syftet med kursen är att ge dig verktygen för att överskådligt förstå hur redovisning är en del av företagets administration, samt hur budgetrering, uppföljning och resultat hänger ihop.
Du lär dig tolka resultaträkning och balansräkning samt lär dig några viktiga nyckeltal, hur de beräknas och på vilket sätt man kan använda dem.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-04-18, sista anmälningsdag 2018-04-02

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kursavgift
1 600 kronor/deltagare

Utbildare
Lexicon

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-12-05 10:03