Ekonomi för icke-ekonomer

Innehåll

Som assistent eller administratör kommer du ofta i kontakt med områden som egentligen kräver mer kompetens för att förstå alla samband. Lika ofta kan andra förvänta sig att du har du har dessa kunskaper inom en mängd områden som inte vid första anblicken brukar kopplas till ordinarie arbetsuppgifter.

Det handlar inte sällan om olika ekonomirutiner och ekonomiska begrepp som du säkert har kunskaperna om, utan att egentligen helt begripa helheten och de ekonomiska sambanden. Genom att öka din kompetens inom ekonomi och ekonomiska samband kan du ta ett större ansvar, och framför allt utvecklas i din egen roll och i ditt arbete.

Utbildningen ger dig en övergripande och praktiskt förståelse för de ekonomiska sambanden i ett företag, vilket underlättar att bedöma ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ.

  • Förstå ekonomiska termer och samband för att kunna delta i ekonomiska resonemang
  • Kunna läsa och tolka ekonomiska rapporter
  • Förstå vad som påverkar lönsamheten i företaget
  • Känna till sambandet mellan olika ekonomirutiner

Utbildningen vänder sig till assistenter, sekreterare och andra som arbetar med administration och som behöver grundläggande företagsekonomiska kunskaper.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-05-07/08 sista anmälningsdag 2018-04-23

Plats
Campus Nya Varvet, Västra Frölunda

Kostnad
3 500 kronor/deltagare

Utbildare
Lexicon

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26