e-learning

Innehåll

Vi tittar på tre huvudområden: Att skapa förutsättningar för inlärning hos deltagarna, förberedelse och planering, att producera utbildningen.

Att skapa förutsättningar för inlärning hos deltagarna

  • Grundläggande pedagogik och inlärning
  • Hur minns vi?
  • Vad är kunskap, vad är kompetens
  • Konkreta exempel på inlärningsmetoder
  • Att visualisera sitt budskap: Visuell retorik – hur använda bilder?, visuell kommunikation – vad säger bilderna? Text, bild, färg, film och ljud

Förberedelse och planering – En effektiv metod för att:

  • Identifiera utbildningsbeställaren önskade effektmål
  • Sätta kursmål
  • Välja inlärningsmetoder

Att producera utbildningen

  • Författarverktyg, kurslayout, navigation, interaktion, ljud, film

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-03-13 Sista anmälningsdag 2018-02-26
2018-05-24 sista anmälningsdag 2018-05-09

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
2 400 kronor/deltagare

Utbildare
Ulf Ekholm, Lexicon

Åsa Blixberg

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24