EpiServer CMS6 grundutbildning (intern)

Innehåll

Strukturen i EPiServer

 • Verktygsfält
 • Knappar och symboler
 • Olika flikar
 • Favoriter
 • Trädstrukturen

Skapa sidor

 • Verktygsfält
 • Fält att fylla i
 • Förhandsgranska
 • Publicera
 • Spara
 • Hur bör man skriva

Skapa länkar

 • Till andra sidor
 • Till andra webbplatser
 • E-postlänkar

Infoga bilder

 • ImageVault
 • Bearbetning av bilder
 • Externa bilder

Infoga dokumenthemsida

 • Infoga
 • Redigera

Visuella exempel på utbildningens innehåll

Efter utbildningens slut kommer du att
behärska de vanligaste och viktigaste funktionerna i EPiServer. För att kunna logga in i EPiServer krävs en behörighet på användarens VGRAD-konto. Ansökan om detta sker av behörig beställare via beh.vgregion.se. Behörigheten tilldelas sedan av VGR ITs behörighetsadministration.

För att ordna behörighet till EPiServer efter genomförd utbildning, klicka här.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-03-13 förmiddag , sista anmälningsdag 2018-02-26
2018-03-13 eftermiddag. sista anmälningsdag 2018-02-26
2018-04-10 förmiddag, sista anmälningsdag 2018-03-27
2018-04-10 eftermiddag, sista anmälningsdag 2018-03-27

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
850 kronor/deltagare

Utbildare
Folkuniversitetet

Åsa Blixberg

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24