InDesign CC, fortsättningsutbildning

Innehåll

Kunskaper i typografi, layout, färg och form sammanfogas i övningar som utvecklar dig inom grafisk form, programkunskap och kreativitet. Fortsättningsutbildningen bygger vidare på momenten från grundutbildningen.

Du lär dig arbeta med gridsystem för layout och att utnyttja programmet för ett professionellt layoutarbete. Stycke- och teckenformat samt objektformat, innehållsförteckning, avancerad teknik för textsättning samt layout kopplad till variabeldata med mera. Du får fördjupad insikt om typografi och textsättning.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med text och bild för tryck eller publikation online.
Utbildningen genomförs i Adobe version InDesign CC. Dator finns på plats.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-05-08 sista anmälningsdag 2018-04-23

Plats
Folkuniversitetet, Art college, Första Långgatan 16 B, Göteborg

Kostnad
800 kronor/deltagare

Utbildare
Folkuniversitetet

Åsa Blixberg

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.