Excel för HR och vårdpersonal

Innehåll

Introduktion

 • Inmatning, redigering, radering av data
 • Tips vid inmatning

Format

 • Formatera, radera

Kalkylering

 • Enkel beräkning
 • Summafunktionen

Listor och tabeller

 • Sortera, Filtrera data
 • Tal och Textfilter
 • Omvandla lista till tabell
 • Tabellformat, Summarad
 • En introduction till Pivottabell

Diagram

 • Skapa diagram
 • Anpassa diagram

Importera/exportera data

Utskrifter

 • Anpassa utskriften
 • Rubrikrader

Fakta

Datum
2018-01-29 sista anmälningsdag 2018-01-14
2018-03-26 sista anmälningsdag 2018-03-12

Plats
Göteborg

Kostnad
1300 kronor/deltagare

Utbildare
Folkuniversitetet

Åsa Blixberg

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24