Excel grundutbildning

Innehåll

Grunderna

 • Nya verktyg i Office 2013
 • En första budget
 • Formatering av celler
 • Autosumma, max och medelvärden

Hantera listor

 • Sortera listor
 • Filtrera – för att ta fram något speciellt från ett register.
 • Tabeller

Utskrift – så att inte en kolumn kommer på nästa papper

 • Sidhuvud och sidfot
 • Numrering av sidor
 • Logotype i sidfoten eller sidhuvudet
 • Olika utskrifter
 • Spara som PDF

Diagram

 • Ett enkelt diagram
 • Stapel eller cirkel eller linjediagram?
 • Ändra stil och färger

Flikar

 • Skapa nya flikar
 • Ändra namn
 • Samarbete mellan flikar

Visuella exempel på utbildnngens innehåll

Målgrupp

För dig som behöver lära dig grunderna, skapa kalkyler och använda diagram, så att du kan hantera programmet på ett effektivt sätt. Denna utbildning ger dig tid till reflektion och har ett lugnare tempo än grundutbildningen på en dag. Innehåller även tabeller och flikar.

Är du tidigare användare av Excel och endast vill fräscha upp dina kunskaper så rekommenderar vi utbildningen Excel grund intensiv, 1 dag.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-03-13/14 Göteborg sista anmälningsdag 2018-02-27 ( fullbokad)
2018-04-16/17 Göteborg sista anmälningsdag 2018-04-02 (fullbokad
2018-05-02/03 Göteborg sista anmälningsdag 2018-04-17
2018-05-23/24 Göteborg sista anmälningsdag 2018-05-08 (fullbokad)
2018-06-13/14 Göteborg sista anmälningsdag 2018-05-29 (fullbokad)
2018-05-16/17 Göteborg sista anmälningsdag 2018-05-01(fullbokad)

 

Plats
Folkuniversitetet, Art college, Göteborg
Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Kostnad
1450 kronor/deltagare

Utbildare
Folkuniversitetet 

Åsa Blixberg

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24