QPR Process Designer grund

Innehåll

 

  • Grundläggande funktioner och menyer
  • Kunskap om modelleringsobjekt och notation
  • Skapa nya modeller
  • Kartläggning av processer
  • Koppling av rutiner och dokument till processer och aktiviteter

QPR ProcessDesigner är ett komplett processverktyg som effektivt underlättar arbetet med att kartlägga, analysera och förbättra processerna i en organisation.

I en portalmiljö via intranätet kan man publicera material som därmed blir tillgängligt även för dem som inte har IT-verktyget. Förutom den grafiska beskrivningen av en process mm kan övrig information, dokument och länkar göras tillgängliga så att man kan få en sammanhängande dokumentation.

Under utbildningen kommer du lära dig att dokumentera processer, riskanalyser, händelseanalyser, intressentanalyser enligt symboler som används i regionen. Efter utbildningen kommer du känna dig trygg i hur du använder ProcessDesigner, till din hjälp har du utbildningskompendiet som är uppbyggt så att du ska kunna gå igenom det även på egen hand efter utbildningen. Det underlättar om du har förståelse för olika processer och jobbar/har jobbat med processer. För att förstå hur verktyget fungerar behövs inga förkunskaper.

Utbildningsform

Utbildningen består av teoretisk genomgång och praktiskt arbete. Med hjälp av ett kompendium introduceras du till grunderna i QPR ProcessDesigner.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på önskat datum:
2018-04-26 sista anmälningsdag 2018-04-11

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
1300 kronor/deltagare

Utbildare
Ensolution AB

Åsa Blixberg

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2018-01-23 14:32