Att arbeta i team

Innehåll

En utbildning för chefer som vill skapa förutsättningar för framgångsrikt arbete i team och arbetsgrupper, samt till medarbetare som vill öka sin förmåga att arbeta i team.

Att arbeta i team kan vara både roligt och utmanande. Som ansvarig för eller medlem i en arbetsgrupp eller ett team har man ett gemensamt ansvar för att teamet fungerar effektivt. Tillsammans kan teamets medlemmar skapa normer, rutiner och spelregler som gynnar hela teamet. I denna utbildning får du lära dig hur grupper fungerar och utvecklas och vad som kännetecknar ett effektivt team. Du får också verktyg och metoder som du kan använda i ditt dagliga arbete.

Utbildningen präglas av upplevelsebaserat lärande med kortare teoripass kombinerat med övningar och diskussioner. Följande moment ingår:

  • Vad är en grupp och vad kännetecknar ett effektivt team?
  • Gruppers utvecklingsfaser enligt Wheelans grupputvecklingsmodell
  • Förutsättningar för en arbetsgrupp att bli ett högpresterande team
  • Kommunikationens grunder och olika kommunikationsstilar
  • Normer och förhållningssätt som påverkar gruppens effektivitet
  • Verktyg och metoder för mer effektivt teamarbete
  • Effektiva möten med hjälp av 3S – Syfte, struktur och spelreglerFakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum 
2018-02-08 sista anmälningsdag 2018-01-25

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
1 200 kronor/deltagare

Utbildare
LC2 AB 

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24