Effektiva och kreativa möten

Innehåll

  • Att planera möten
  • Olika typer av möten
  • Genomförandet
  • Mötesklimatet
  • Mötesrummet och hjälpmedel
  • Vad händer under stress och anspänning?
  • Att komma till beslut
  • Att sammanfatta och utvärdera mötet
  • Uppföljning

Utbildningen syftar till att få tillgång till metoder och arbetssätt som gör att de möten du leder eller deltar i blir mer effektiva och kreativa. Att få kunskap om vad som skapar ett gynnsamt klimat och konkreta resultat på möten.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum 
2018-03-27 sista anmälningsdag 2017-03-13

Plats
Campus Nya Varvet, Västra Frölunda

Kostnad
1 850 kronor/deltagare

Utbildare
Anna Orshammar, Lexicon AB

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24