Facilitera möten och workshops

Innehåll

Vad är facilitering? Facilitering är en direktinlåning från engelskans facilitation, vilket i sin tur kommer från latinets facilis som betyder göra det lättare. Facilitering som metod inom arbetslivet innebär följaktligen att göra det lättare för grupper att nå sina mål.

Det kan röra sig om att facilitera enstaka projektmöten, workshops, seminarier för kunskapsöverföring och längre grupputvecklande processer. Gemensamt för alla typer av faciliterande, är att facilitatorn fokuserar sina insatser på att leda gruppen i en kreativ och utvecklande arbetsprocess.

Dag 1

 • Spelregler - varför och hur?
 • Planering av effektiva möten
 • Mål och förväntat resultat från möten och workshops
 • Struktur och användande av tid
 • Design av möten och workshops
 • Metoder för att skapa möten med högre delaktighet
 • Gruppdynamik och meningsmotsättningar - hur hantera?
 • Min roll som mötesledare

Dag 2

 • Reflektioner från dag 1
 • Mer avancerade metoder

          - Problemlösning          
          - Kreativitet          
          - Prioritering          
          - Beslutsfattande          
          - Kartläggning          
          - Reflektion

 • Träning i att facilitera möten och workshops
 • Konflikter i grupper - hur hantera?
 • Fortsatt utveckling som mötesledare

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-03-28/29
sista anmälningsdag 2018-03-14
2018-05-16/17
sista amälningsdag 2018-05-02

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
7 200 kronor/deltagare

Utbildare
Marie Alfredsson, Lorensbergs Organisationskonsulter AB

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24