Klagomålshantering - en viktig utmaning

Innehåll

  • Professionellt bemötande: Professionell, personlig, privat?
  • Klagomål eller gnäll, vad är skillnaden?
  • Kommunikationens grunder och verktyg: aktivt lyssnande, perspektivskifte och frågeteknik
  • Reaktionstrappan: hur reagerar vi? Verktyg för att hantera egna och andras reaktioner och frustrationer
  • At förstå kundens behov och förväntningar
  • Bemötandestilar
  • De missnöjda kunderna är ofta värdefulla - att ta hand om klagomål är bland det viktigaste du kan göra
  • Att sätta ramar för samtalet
  • Att leda och bryta destruktiva inlägg samt avsluta samtal
  • Utbildningen är upplevelsebaserad och varvar kortare teoripass med praktisk träning.

Syftet är att stärka deltagarnas förmåga att möta missnöjda kunder och att öka tryggheten i att hantera egna och andras reaktioner i utmanande situationer. Alla möter ibland människor som är missnöjda och framför sina synpunkter på ett "utmanande sätt". Vi kan vinna mycket på att hantera dessa situationer och vända dem till något positivt. För det krävs insikter om både det egna och andras beteenden. Lär dig strategier och metoder för att hantera klagomål och återvinna förtroendet.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-03-15 sista anmälningsdag 2018-03-01
2018-04-27 sista anmälningsdag 2018-04-13

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
1 900 kr/deltagare

Utbildare
LC2 AB

Marianne Hansson

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.