Kommunikation med tolk

i sjukvårdande samtal

Innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som använder tolk i ditt arbete som behandlare. Syftet är att belysa när, hur och varför man skall använda tolk i samtal med icke svensktalande patienter samt ge möjlighet till reflektion kring de för- och nackdelar som tolkanvändningen inbegriper.

  • Presentation av Tolkförmedling Västs uppdrag och reglerande lagstiftning
  • Grundförutsättningar för en yrkestolk: profession/etik
  • Hur använder man tolk?
  • Förutsättningar för ett bra samtal: Konfidentialitet, intimitet, allians
  • Det ”svåra samtalet” med tolk
  • Bemötande i ett transkulturellt perspektiv

Fakta

Datum

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
300 kronor/deltagare

Utbildare
Ivana Egert, Utbildningssamordnare, Tolkförmedling Väst
Marian Cabrejas, Leg psykolog/Leg psykoterapeut, Kris och traumamottagningen

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24