Kommunikation vid förändring

Innehåll

  • Förändring
  • Beteendestilar
  • Förändringskommunikation
  • Ett coachande förändringsledarskap

Syftet är att få förståelse för förändringens faser, ur person- och
organisationsperspektiv, och hur det påverkar vårt sätt att ta till oss
information. Förstå hur olika människor med olika beteendemönster hanterar
förändring. Att förstå hur vi bäst kommunicerar för att nå ut med budskapet i
olika faser av förändringen.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum 
2018-05-08 sista anmälningsdag 2018-04-23

Plats
Campus Nya Varvet, Västra Frölunda

Kostnad
1 700 kronor/deltagare

Utbildare
Angela Jönsson, Lexicon AB

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24