Konsten att påverka

Innehåll

Vilket är ditt påverkansmål? Vad vill du uppnå i din kommunikation?
Hur kan du formulera ditt budskap så du når fram till olika målgrupper?
Hur kan du bli ännu mer tydlig och retoriskt skicklig, hur bygger du en påverkansstrategi?

  • Principer för retorik & påverkan
  • Indirekt & direkt påverkan
  • Aktivt lyssnande
  • Övertyga med förslag & argument
  • Tydliga krav & förväntningar
  • Entusiasmera & inspirera
  • Presentationsteknik
  • Argumentationsteknik
  • Målgruppsanalys

För att utbildningen skall ta avstamp i din egna verklighet, kommer du att ombedas göra två förarbeten inför kursstarten. Räkna med att det också kan bli lite kvällsarbete mellan de två utbildningsdagarna. Du får med detaljerad information i god tid före utbildningens början.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-05-08/09  sista anmälningsdag 2018-04-24

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
7 200 kronor/deltagare

Utbildare
Mårten Starck, Lorensbergs organisationskonsulter AB

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24