Maktspel och härskartekniker i arbetsgrupper för HR och chefstöd

Innehåll

Under denna dag koncentrerar vi oss på din roll och funktion, när och hur du kan vara ett stöd för andra i att förebygga och hantera oönskat maktspel. Vi pratar makt och psykologi, grupper och individer, hela tiden med din roll i fokus. Vilka verktyg behöver du känna till? Hur kan du agera i din roll för att vara ett stöd och en strategisk partner i akuta situationer och i ett längre utvecklingsarbete? Behöver du gå in som tredje part, hur gör du det mest konstruktivt? Hur hjälper man sig själv och andra?

Ur innehållet:

  • Vad är maktspel och härskarteknik?
  • Psykologin bakom maktspel och härskartekniker.
  • Hur bemöta den som upplever sig utsatt?
  • Hur hantera sin egen utsatthet och sina egna känslor?
  • Om förebyggande arbete, den egna rollen och möjligheterna.
  • Konkreta metoder  och verktyg för Hr och andra som behöver kunna erbjuda stöd och utvecklingshjälp.

Få redskap för att i din roll kunna fungera som ett stöd och vara behjälplig och en strategisk partner i samman där härskartekniker och maktspel behöver hanteras eller förebyggas. Vi lämnar gamla tiders syn på vad härskartekniker är och angriper temat utifrån modern maktforskning och gruppsykologi.

För personer som arbetar inom HR, arbetsplatsombud, medarbetar- och chefsstödjare. De som hanterar frågor som gäller chefer och medarbetare på ett operativt och strategiskt plan. Passar den som inte har chefsansvar men på andra sätt behöver kunna hantera och arbeta förebyggande med härskartekniker och maktspel.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-02-22 sista anmälningsdag 2018-02-09

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
3 100 kronor/deltagare

Utbildare
Heléne Thomsson, fil dr psykologi och organisationskonsult Thomsson & Partners AB

Marianne Hansson

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.