Maktspel och härskartekniker i arbetsgrupper HR - Steg 2

Innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som gått Maktspel och härskartekniker steg 1 och vill fördjupa dina kunskaper inom ämnet.

Dagen är upplagd som en workshop och är fylld av konkreta verktyg, metoder och övningar av vikt för dig som vill kunna förebygga och hantera oönskade härskartekniker och maktspel. Dagen ger också fördjupade insikter i det egna agerandet och förmågan att styra och påverka på ett bra sätt. Utbildningen bygger på hög grad av egen aktivitet, samtliga deltagare delar med sig av erfarenheter och arbetar med olika metoder med hjälp av varandra.

För att gå utbildningen måste du ha deltagit i Maktspel och härskartekniker steg 1.

  • Konkreta verktyg för att hantera sårande härskartekniker och kvävande tilltal, där du är indragen eller där du är de indragnas chef eller ledare.
  • Metoder för att bygga ett utvecklande arbetsklimat, där härskartekniker går att hantera.
  • Att bemöta den som upplever sig utsatt.
  • Hjälp och idéer att hitta vägar framåt i konkreta situationer som du står inför.
  • Fördjupad insikt i det egna sättet att styra och påverka.
  • Vad säger senaste forskning om vilka metoder som skapar hållbar förändring? Vilka är de verksamma mekanismerna i de metoder som fungerar?

Obs, eftersom varje utbildningstillfälle följer deltagarnas erfarenheter och behov kan innehållet variera något.

Deltagarna har under steg 1 fått boken Kära Vendela. Om härskartekniker, mikromakt och maktspel. Av Heléne Thomsson. Ingen ytterligare dokumentation förutom egna anteckningar.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-04-12 sista anmälningsdag 2018-03-29

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
3 100 kronor/deltagare

Utbildare
Heléne Thomsson, fil dr psykologi och organisationskonsult Thomsson & Partners AB

Marianne Hansson

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22