Övertygande presentationer

Innehåll

  • Sjävskattning av den egna förmågan vad gäller presentationsteknik 
  • Kommunikationens och retorikens grunder
  • Planering av en övertygande presentation: steg-för-steg-modell
  • Skapande av övertygande introduktioner och avslutningar
  • Genomförande av övertygande presentationer
  • Kroppsspråkets betydelse för en övertygande presentation
  • Hantera mig själv: Nervositet och utamanande situationer
  • Hantera frågor från åhörarna
  • Presentationsövningar
  • Avslutning och personlig utvecklingsplan

Att kommunicera klart och övertygande blir allt viktigare i arbetslivet, vare sig det handlar om att tala för sin sak, presentera lösningar för olika typer av åhörare eller informera om nyheter och förändringar. Vet du hur man bäst förbereder och genomför en presentation? Hur skapar man presentationer som övertygar åhörarna och ger effekt? Lär dig förbereda och genomföra presentationer på ett övertygande sätt.

Fakta

Datum
Klicka på datum för att anmäla dig
2018-04-04 och 2018-06-13 sista anmälningsdag 2018-03-21
Detta är en tvådagarsutbildning.  

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg 

Kostnad
3 400 kronor/deltagare

Utbildare
LC2 AB 

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24