Retorik och budskapsformulering

Innehåll

Utbildningen präglas av upplevelsebaserat lärande med kortare teoripass kombinerat med övningar och diskussioner. Följande moment ingår:

 • Introduktion och självskattningstest
 • Kommunikationens och retorikens grunder
 • Process för budskapsformulering
 • Målgruppsanalys: Verktyg för att analysera olika målgrupper
 • Budskapsformulering: Vad vill jag, vilket är  mitt budskap och till vem?
 • Övertygande introduktioner och avslutningar
 • Val av dispositioner
 • Argumentationsteknik
 • Kroppsspråk och röstmedvetenhet
 • Olika beslutsstilar och hur budskap kan anpassas till dessa
 • Hantera utmanande situationer, exempelvis frågor

Deltagarna uppmuntras att ta med egna presentationer som de kan arbeta med under utbildningen.

Att kunna framföra övertygande budskap till olika målgrupper blir allt viktigare
i dagens verksamheter. Vare sig du presenterar och framför budskap internt till
medarbetare och chefer eller externt till kunder och beslutsfattare så behöver
du anpassa dina budskap till målgruppen. I den här utbildningen lär du dig att
analysera dina målgrupper och formulera budskap som övertygar. Vi förmedlar
verktyg både från den klassiska retoriken och från moderna
kommunikationsteorier.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-02-28 och 2018-03-27 sista anmälningsdag 2018-02-14
Detta är en tvådagarsutbildning.  

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
3 400 kronor/deltagare 

Utbildare
LC2 AB

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24