Våga tala

Innehåll

 • Självkännedom: Vad handlar din talängslan om?
 • Nervositet och oro - varför och vad kan du göra åt det?
 • Rampfeber och resursrika tillstånd
 • Mental träning för att bättre hantera utmanande situationer
 • Kroppsspråk och röstträning
 • Grunderna i kommunikation
 • Planera och förbereda presentationer för att öka tryggheten
 • Att inleda och avsluta på ett övertygande sätt
 • Att skapa dialog med åhörare
 • Hantera frågor under en presentation
 • Övningar och praktisk träning

Att tala inför folk är en av de vanligaste rädslorna som många människor upplever. Talängslan är ibland en begränsande faktor som påverkar ditt arbete. Utbildningen hjälper dig att komma över den värsta nervositeten så att den inte begränsar dig lika mycket. Det finns stora vinster med att våga tala inför grupp.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-01-16 sista anmälningsdag 2018-01-02
Anmäl dig genom att klicka på datum 
2018-03-06 sista anmälningsdag 2018-02-20
Anmäl dig genom att klicka på datum 

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
1 800 kronor/deltagare

Utbildare
LC2 AB 

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24