AB, Allmänna bestämmelser/lagar kopplat till lön

Innehåll

  • AB, Kapitel 3, § 7, Utbildning m m
  • AB, Kapitel 4, § 13, Arbetstid
  • AB, Kapitel 5, Lönebestämmelser och särskilda ersättningar
  • AB, Kapitel 6, Ledighetsförmåner § 27-29, 31-32

En utbildning för dig som är chef/rapportör och arbetar aktivt i Heroma

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum  
2018-03-13 sista anmälningsdag 2018-02-27
2018-04-25 sista anmälningsdag 2018-04-11
2018-05-30 sista anmälningsdag 2018-05-16

Plats
Gullbergsvass Konferens, Göteborg

Kostnad
700 kronor/deltagare

Utbildare
Lena Johnsson och Kaisa Andersson, Löneservice, Regionservice

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24