Coachande ledarskap 2

Innehåll

Ett coachande ledarskap är ett aktivt och lösningsfokuserat förhållningssätt som är inriktat på att främja medarbetarens motivation och professionella utveckling. Coachande ledarskap syftar till att göra medarbetaren aktiv och delaktig, samt bidrar till handling, lärande och utveckling för såväl medarbetare som arbetsgrupp. Utbildningen ”Coachande ledarskap 2” vänder sig till dig som har genomfört 2-dagarskursen Coachande ledarskap och vill utveckla ditt coachande förhållningssätt ytterligare.

Om utbildningen 
Coachande ledarskap 2 innebär en fördjupning av teori, men framför allt ytterligare praktisk träning av samtalsfärdigheter och coachande förhållningssätt i ledarskapet. Utbildningen genomförs i mindre grupp (max 10 personer) och inbegriper också coachning kring faktiska situationer/frågeställningar som deltagarna har med sig. Deltagarna väljer tillsammans ett par frågeställningar som utbildarna ger coachning kring inför gruppen. Resterande frågeställningar lyfts in i den praktiska träningen då deltagarna arbetar i par med att coacha varandra. Att få egen erfarenhet av att bli coachad är en viktig del i utvecklingen av ett coachande förhållningssätt. Dels får deltagaren ytterligare hjälp att identifiera vilka beteenden/färdigheter som skulle vara bra att träna på för just henne/honom, dels får deltagaren en tydligare modell för ett coachande förhållningssätt. 

Målet är att deltagaren fördjupar sina kunskaper och får ytterligare färdighetsträning för att utveckla ett coachande ledarskap.

Teoretiska utgångspunkter
Utbildningen baseras på forskning kring ledarskap och motivation, framför allt transformativt ledarskap och self determination theory (ungefär självbestämmandeteori). Coachningsmetodiken bygger i huvudsak på JohnWhitmores GROW-metod.

Metod
Kortare teoretiska pass varvas med praktisk färdighetsträning. Kursdagen bygger delvis på upplevelsebaserad inlärning. I praktiska övningar tillämpas den teori vi har gått igenom under Coachande ledarskap 1 och under förmiddagen denna kursdag. Efter praktisk träning sker efterreflektion och diskussion kring framför allt deltagarnas fortsatta utveckling av ledarskapet. Syftet är att deltagaren ska ta med sig små lärdomar från varje färdighetsträning.

Förkunskaper
Genomförd utbildning Coachande ledarskap, 2 dagar.

Tips
På Sahlgrenskas intranät kan du läsa om hur ett coachande ledarskap kan bidra till att bland annat bibehålla och stärka hälsan i samband med förändringar: http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/HR-portalen/Arbetsmiljo-och-halsa/HFA/Friskfaktorer/

Den intresserade kan läsa mer om motivationsteori på selfdeterminationtheory.org
Du kan läsa mer om utbildarna på www.bete.nu

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum 
2018-04-13 sista anmälningsdag 2018-03-30

Plats
VGR Campus Nya Varvet, Västra Frölunda

Kostnad
1 650 kronor/deltagare

Utbildare
Susanne Bergh Thorén, leg psykolog eller Åsa Thiringer, leg psykolog www.bete.nu

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum 
2018-04-13 sista anmälningsdag 2018-03-30

Plats
VGR Campus Nya Varvet, Västra Frölunda

Kostnad
1 650 kronor/deltagare

Utbildare
Susanne Bergh Thorén, leg psykolog eller Åsa Thiringer, leg psykolog www.bete.nu

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26