Coachande ledarskap

Innehåll

  • Grunderna i coachning och coachande förhållningssätt – teori och metod
  • Centrala begrepp såsom ”self as expert”, coachande frågor, allians, aktivt lyssnande och avsiktlig träning
  • Coachande ledarskap – vad, varför, hur och när?
  • Strukturen i det coachande samtalet
  • Att sätta mål och att arbeta målorienterat för förändring
  • Ledarskap som bidrar till medarbetares motivation och engagemang
  • Färdighetsträning i samtalsmetodik och coachande ledarskap

Utbildningen ”Coachande ledarskap” vänder sig till dig som chef eller teamledare och har behov av att vägleda och få andra att se sina egna lösningar och möjligheter. Utbildningen kräver inga särskilda förkunskaper, men deltagaren bör ha ett pågående uppdrag som inbegriper att leda andra.

Om utbildningen 
Ett coachande ledarskap är ett aktivt och lösningsfokuserat förhållningssätt som är inriktat på att främja medarbetarens motivation och professionella utveckling. Coachande ledarskap syftar till att göra medarbetaren aktiv och delaktig, samt bidrar till handling, lärande och utveckling för såväl medarbetare som arbetsgrupp.

Målet är att deltagaren erhåller grundläggande kunskaper och färdighetsträning för att utveckla ett coachande ledarskap.

Metod
Vedertagna teorier varvas med exempel kopplat från verkligheten och deltagarnas egna upplevelser. Obligatorisk hemuppgift att arbeta med mellan de två utbildningsdagarna.

Tips
På Sahlgrenskas intranät kan du läsa om hur ett coachande ledarskap kan bidra till att bland annat bibehålla och stärka hälsan i samband med förändringar: http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/HR-portalen/Arbetsmiljo-och-halsa/HFA/Friskfaktorer/ 

Du kan läsa mer om utbildarna på www.bete.nu

Dokumentation
Under utbildningsdagarna får deltagarna arbetsblad att använda för dokumentation av reflektioner, färdighetsträning och diskussioner. Presentationer från utbildningsdagarna skickas ut via mejl till deltagarna i efterhand.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-04-24 och 2018-05-24 sista anmälningsdag 2018-04-10

Plats
VGR Campus Nya Varvet, Västra Frölunda

Kostnad
3 300 kronor/deltagare

Utbildare
Susanne Bergh Thorén, leg psykolog eller Åsa Thiringer, leg psykolog www.bete.nu

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24