Den kommunikativa ledaren

Innehåll

Utbildningen vänder sig till chefer och ledare och syftar till att ge en grundläggande förståelse för kommunikationens betydelse.
Få verktyg för att kunna ge feedback, genomföra svåra samtal, agera med ett coachande ledarskap, arbeta målstyrning.

  • Målbaserat ledarskap
  • Kommunikation & feedback
  • Förändringsledning effektiviserar
  • Handlingsplan för genomförande
  • Erfarenhetsutbyte och nätverkande

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
Höstens datum publiceras inom kort

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
3 800 kronor/deltagare

Utbildare
Nita Silverspjuth, Lexicon AB

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24