Leda och utveckla team

Innehåll

Utbildningen präglas av upplevelsebaserat lärande med kortare teoripass kombinerat med övningar och diskussioner. Följande moment ingår:

  • Vad är ett team? Vad är ett effektivt team?
  • Grupper och grupputveckling (enligt Wheelan)
  • Ledarskap och att leda teamet i dess olika faser
  • Kommunikations- och dialogkompetens i team
  • Leda team med hjälp av

                    - gemensamma målbilder                    
                    - gemensamma spelregler                    
                    - tydliga roller i teamet                    
                    - ett effektivt samarbetsklimat i teamet

  • Genomföra effektiva teammöten med 3S = Syfte, Struktur, Spelregler
  • Skapa förutsättningar för motivation och engagemang i grupper och team
  • Hantera utmanande teamsituationer
  • Checklista för att leda och utveckla team

Väl fungerande team, grupper och arbetslag skapar goda förutsättningar för engagemang, motivation och effektivitet. Då behövs gemensamma mål, tydliga roller, spelregler och uppdrag. Effektiva team kan också hantera mångfald och olika åsikter på ett konstruktivt sätt där nya lösningsalternativ kan utvecklas.

En utbildning för chefer, projektledare och arbetsledare som leder eller kommer att leda team, grupper och/eller arbetslag. 

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-02-27 sista anmälningsdag 2018-02-13
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-05-15 sista anmälningsdag 2018-05-02

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
1 200 kronor/deltagare

Utbildare
LC2 AB 

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24