Leda team på distans

Innehåll

Att leda team på distans innebär ofta att leda och utveckla team och teammedlemmar som sällan, kanske aldrig träffas. Kommunikationen i teamet sker till stor del via telefon, mail eller videokonferenser och teammedlemmarna känner olika stark tillhörighet till teamet.

Hur skapar man effektiva sätt att kommunicera och arbeta tillsammans? Hur skapar man förutsättningar för tillit och samhörighet, två viktiga framgångsfaktorer för effektiva team?

Innehåll
Utbildningen präglas av upplevelsebaserat lärande med kortare teoripass kombinerat med övningar och diskussioner.

 • Vad är ett team? Vad är ett virtuellt team?
 • Utmaningar och möjligheter med team på distans
 • Ledarskap och att leda grupper på distans
 • Grupper och grupputveckling (enligt Wheelan)
 • Relationer och tillit som framgångsfaktorer
 • Skapa en känsla av delaktighet och inkluderande
 • Leda effektiva virtuella teammöten
 • Skapa förutsättningar för motivation och engagemang i team som arbetar på distans
 • Att utveckla virtuella team (teambuilding)
 • Hantera utmanande situationer i team som leds på distans
 • Checklista för att leda team på distans

En utbildning för chefer, projektledare och arbetsledare som leder eller kommer att leda team och grupper på distans.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-03-22 sista anmälningsdag 2018-03-08

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
1 200 kronor/deltagare

Utbildare
LC2 AB 

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24