Ledarskap för engagemang och motivation

Innehåll

  • Ledarskapsteori
  • Motivationsteori
  • Inlärningsteori – varför gör vi det vi gör och inte alltid det vi bör, kan eller vill?
  • Feedback och feedforward -metoder för att påverka prestation och beteenden i önskad riktning.

Utbildningen vänder sig till chefer och ledare som önskar mer kunskap om hur ledarskapet kan bidra och skapa förutsättningar för medarbetares engagemang och motivation.
Utbildningen kräver inga särskilda förkunskaper, men deltagaren bör ha ett pågående uppdrag som inbegriper att leda andra.

Om utbildningen
Ledarskapets kanske viktigaste uppgift är att långsiktigt skapa förutsättningar för individer och grupper att göra ett gott jobb genom att staka ut en gemensam riktning för arbetet och väcka drivkraft och engagemang för de uppgifter som verksamheten kräver. Arbetsplatser som tillgodoser individens behov av samhörighet, kompetens och självständighet bidrar avgörande till individens egen motivation till att göra ett bra jobb. Under denna endagsutbildning arbetar vi gemensamt med de aspekter av ledarskapet som har avgörande betydelse för engagemang och motivation – hos såväl medarbetare, arbetsgruppen som hos chefen själv.

Målet är att deltagaren erhåller den teori, färdighetsträning och inspiration som behövs för att aktivt kunna bidra och skapa förutsättningar för motivation på arbetsplatsen.

Metod
Föreläsning och teoretiska genomgångar varvas med individuella reflektionsövningar, parvisa diskussioner, enklare grupparbeten och färdighetsträning.

Tips
Läs gärna mer om motivationsteori på www.selfdeterminationtheory.org
Du kan läsa mer om utbildarna på www.bete.nu

Dokumentation
Deltagarna får under dagen arbetsmaterial i samband med färdighetsträning och gruppövningar. Efter avslutad dag skickas presentationen digitalt till deltagarna.

Fakta

 Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum 
2018-03-22 sista anmälningsdag 2018-03-08

Plats
VGR Campus Nya Varvet, Västra Frölunda

Kostnad
1 650 kronor/deltagare

Utbildare
Susanne Bergh Thorén, leg psykolog eller Åsa Thiringer, leg psykolog www.bete.nu

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24