Maktspel och härskartekniker för chefer och ledare

Innehåll

Härskartekniker och oönskat maktspel förekommer i alla grupper. Det kan handla om att bli osynliggjord eller förminskad, medvetet eller omedvetet. Någon tar för sig på andras bekostnad eller beter sig på sätt som får andra att känna sig osäkra och dumma. Det som utmärker maktspel är att någon tjänar på att andra blir tysta - eller rättare sagt tystar sig själva. Under denna föreläsning koncentrerar vi oss på förebyggande arbete och strategier i vardagen. Vad kan man som chef eller ledare göra när maktspel pågår i en grupp som annars är trevlig och bra? Vad kan man som chef säga och göra om man upplever någons härskartekniker och hur kan man förebygga maktspel i grupper? 

  • Vad är en härskarteknik och varför använder vi människor sådana mot varandra?
  • Om människors behov av att synas och märkas och om behovet att vara någon
  • Olika slags härskartekniker och hur de vävs ihop och blir till till ett maktspel
  • Om förebyggande arbete och chefens roll
  • Om individers och gruppers ansvar
  • Konkreta metoder för att förebygga och för att hantera oönskat maktspel

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
Nya datum pesenteras inom kort

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
3 100 kronor/deltagare

Utbildare
Helene Thomsson, fil dr psykologi och organisationskonsult Thomsson & Partners AB

Marianne Hansson

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24