Utmanande samtal

Innehåll

 • Vad gör ett samtal svårt/utmanande - hur kan du förbereda dig mentalt? 
 • Förhållningssätt att skapa förutsättningar för en förtroendefull dialog
 • Psykologi: Gemensamma grundkänslor
 • Empati och sympati i samtalen. Vad innebär det att vara professionell, personlig men inte privat?
 • Kommunikationsprocessen
 • Att lyssna aktivt, ställa kraftfulla frågor, hantera feedback, jag-budskap
 • Gränssättande, lösningsfokuserade och målskapande samtalstekniker
 • Metoder för att hantera öppet och dolt motstånd och kunna identifiera härskartekniker
 • Att hantera makt
 • Egna och andras reaktioner vid stress och frustation
 • Övningar och samtalträning
 • Sammanfattande råd vid utmanande samtal

Det går inte att förbereda sig för allt, men med kunskap och planering är du bättre rustad att genomföra svåra/utmanande samtal. För att skapa trygghet och tydlighet i samtalet behöver du förbereda, analysera och planera en struktur för samtalet  och göra nödvändiga känslomässiga förberedelser. Vi arbetar med olika typer av samtalssituationer där det inte alltid går att hitta en gemensam lösning och där det kan finnas starka känslor och stora konsekvenser för individen. Till exempel vid uppsägningar, bristande prestationsförmåga, samarbetsproblem med mera.

En utbildning för chefer, projektledare och arbetsledare.

Fakta


Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-03-15 och 2018-04-24 sista anmälningsdatum 2018-03-01
Detta är en tvådagarsutbildning.  

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg 

Kostnad
3 300 kronor/deltagare

Utbildare
LC2 AB 

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24