Utveckla arbetsgruppen

- en workshop för ökad effektivitet och trivsel i det gemensamma arbetet

Innehåll

Utveckla arbetsgruppen vänder sig till arbetsgrupper som vill öka sin kunskap om arbetsgruppers utveckling och få kännedom om teori och metod vid grupputveckling.

Om utbildningen
Utbildningen beskrivs bäst som en workshop – eftersom den befintliga arbetsgruppen lotsas genom reflektion kring sitt eget uppdrag, sina mål och roller inom gruppen. Under dagen arbetar deltagarna tillsammans fram lämpliga utvecklingsområden för gruppen. Syftet är att öka gruppens effektivitet och trivsel genom att bl a tydliggöra den gemensamma bilden av gruppens arbete och nå lämpliga överenskommelser för framtiden.

Teoretiska utgångspunkter
Workshopen baseras teoretiskt på beteendeanalys (organizational behavior management, OBM), Susan Wheelans integrerade modell för gruppers utveckling (IMGD) samt IPO-modellen (input, process, output).

Metod
Teori varvas med diskussion och praktiskt arbete i helgrupp.

Förkunskaper och förberedelser
Utveckla arbetsgruppen kräver inga förkunskaper, men en förutsättning är att deltagargruppen i vanliga fall arbetar tillsammans med ett gemensamt uppdrag. Dvs. gruppen ska vara en arbetsgrupp med ömsesidigt beroende av varandra.

Inför denna workshop har beställare och konsult ett uppdragsmöte för att bedöma gruppens nuläge och utvecklingsbehov.

Fakta

Datum
Enligt överenskommelse

Plats
Enligt överenskommelse

Kostnad
Enligt offert (4-12 deltagare), i priset ingår inte lokalkostnader och fika.

Utbildare
Susanne Bergh Thorén, leg psykolog eller Åsa Thiringer, leg psykolog www.bete.nu

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26