Utvecklings- och lönesamtal

Innehåll

  • Syfte, innehåll och genomförandet av utvecklings- och lönesamtal
  • Kort om löneöversynsprocessen, lönekriterier
  • Sambandet mellan utvecklingssamtal, lönesamtal och verksamhetens mål

En utbildning för chefer, med endast lite eller ingen erfarenhet av att genomföra utvecklings- och lönesamtal.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-04-03 sista anmälningsdag 2018-03-20
Detta är en halvdagsutbildning.

Du har möjlighet att lämna dina frågeställningar till utbildaren i förväg.
Använd utrymmet längs ner på anmälningsblanketten, under rubriken:
"Valfri kommentar/önskemål/synpunkt". Du kan också maila till utbildaren direkt: E-postadress

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
600 kronor/deltagare

Utbildare
Carin Eriksson, HR-strateg, Närhälsan 

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.