Barnkonventionen - från teori till praktik - Webbutbildning

Webbutbildning i lärplattformen

Innehåll

Här får du ökad kunskap om barnkonventionen och ökad förståelse för hur verksamheten kan arbeta praktiskt med konventionen.

Utbildningen vänder sig till beslutsfattare, politiker, chefer och medarbetare.

”För varje människa”- handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017-2020

Fokus ligger på

  • FN:s konvention om barnets rättigheter med fokus på hur teori kan omsättas till praktik
  • olika hållningar till FN:s konvention om barnets rättigheter, begreppen barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv
  • reflektion och dialog kring barnets rättigheter och det egna förhållningssättet

Fakta

Datum
Eget önskemål

Plats
Webbutbildning 

Kostnad
Kostnadsfri utbildning. Material beställs till självkostnadspris.

Utbildare
Avdelning mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen

Liselott Johansson

Regionutvecklare, Mänskliga rättigheter
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24