Mänskliga rättigheter

Grundutbildning

Innehåll

Regionfullmäktige har beslutat om handlingsplan ”För varje människa”, det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017-2020 

För att tydliggöra regionens ansvar och möjligheter att leva upp till konventionerna om mänskliga rättigheter erbjuds utbildning inom området.

Utbildningen vänder sig till politiker i nämnder och styrelser, förvaltningsledningar och tjänstepersoner.

Utbildningen syftar till att stärka skyldighetsbärarnas kapacitet att respektera, skydda, uppfylla och bevaka mänskliga rättigheter.

De mänskliga rättigheterna är högaktuella i dagens samhälle. Rätten till bästa möjliga hälsa, rätten till kultur, rätten till arbete och utbildning är Västra Götalandsregionens grunduppdrag. Genus, jämställdhet, hbtq, etnicitet, funktionalitet, rasism, normer och makt är frågor vi i Västra Götalandsregionen måste arbeta med till vardags och som ryms i centrala FN-principer om jämlikhet, icke-diskriminering, delaktighet, öppenhet och ansvarighet. Kunskaper om ett rättighetsbaserat arbete tydliggör regionens ansvar att leva upp till konventionerna om mänskliga rättigheter och ger engagemang, inspiration och verktyg i såväl det externa arbetet riktat till invånarna som i det interna medarbetarperspektivet.

Fokus ligger på

  • mänskliga rättigheter (historik, grundläggande begrepp, konventioner och centrala principer)
  • diskriminering och normer
  • rättighetsbaserat arbetssätt (principer och verktyg)
  • tillämpning av mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen

Fakta

Datum
Efter överenskommelse

Plats
Plats anges i samband med anmälan

Kostnad
400 kronor/deltagare

Utbildare
Avdelning mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen

Liselott Johansson

Regionutvecklare, Mänskliga rättigheter
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24