Ombud för barnets rättigheter

Innehåll

En tvådagarsutbildning för beslutsfattare och medarbetare i Västra Götalandsregionen.

Syftet är att ge grundläggande kunskaper om barnkonventionen och praktiska verktyg för att kunna utveckla barnrättsarbetet i verksamheten.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i handlingsplan för mänskliga rättigheter 2017-2020.

Fokuserar på följande punkter

  • FN:s konvention om barnets rättigheter med fokus på hur teori kan omsättas till praktik
  • funktionen ombud för barnets rättigheter
  • implementerings- och förändringsarbete
  • erfarenhetsutbyte och dialog kring praktiska verktyg och implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i den egna verksamheten

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-03-06 och 2018-03-14 sista anmälningsdag 2018-02-26

Plats
Regionens Hus, Vänersborg

Kostnad
1 000 kronor/deltagare för båda tillfällen

Utbildare
Avdelning mänskliga rättigheter

Liselott Johansson

Regionutvecklare, Mänskliga rättigheter
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24