Flyktingskap, exil och trauma

Innehåll

En utbildning för alla som möter flyktingskap, exil och trauma i sitt arbete.

  • Presentation av Kris och traumamottagningens arbete
  • Posttraumatisk stress och andra relaterade diagnoser
  • Traumatiseringens psykologi
  • Exilens konsekvenser för den psykiska hälsan
  • Forskningsläget när det gäller behandling av svårt traumatiserade människor
  • Behandlingsprinciper för trauman
  • Att arbeta med tolk

Fakta

Datum

Plats
Campus Nya Varvet, Västra Frölunda

Kostnad
250 kronor/deltagare

Utbildare
Marian Cabrejas och Lars Trenning,  Leg. psykologer och leg. psykoterapeuter 

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24