I offentlighetens tjänst

Innehåll

  • Vad innebär det att arbeta som tjänsteman på Västra Götalandsregionen?    
       - lagar, regler, rättigheter, skyldigheter, krav och förväntningar
  • Hur kan du bidra till den demokratiska processen?     
      - styrning och ledning
  • Hur säkrar vi våra gemensamma arbetssätt?     
      - serviceskyldighet och ärendeberedning

Dessa och många andra frågor kommer att lyftas.Vi jobbar alla på uppdrag av Västra Götalandsregionens förtroendevalda. Dels övergripande och dels med direkt förvaltningsstöd för ett antal politiska organ. För att vi ska kunna ge ett samordnat, effektivt och kraftfullt stöd till ägare, beställare och utförare är det viktigt att alla medarbetare har samma bild av vad det innebär att arbeta inom Västra Götalandsregionen. Det är också viktigt att vi vet vilka krav och förväntningar som finns på oss som tjänstemän och vilka gemensamma arbetssätt vi har. 

Före utbildningen vill vi gärna veta vad just du funderar på? Därför ges möjlighet att skicka in egen fråga innan utbildningsdagen. Se vidare information under rubriken Datum.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-03-14 sista anmälningsdag 2018-02-28
Skövde
2018-05-08 sista anmälningsdag 2018-04-24
Västra Frölunda
2018-06-12 sista anmälningsdag 2018-05-29
Göteborg
 
OBS! Frågor som du önskar lämna till utbildarna i förväg skriver du längst ner på på anmälningsblanketten, under rubriken "Valfri kommentar/önskemål/synpunkt".

Plats
Gullbergsvass konferens, Gullbergs Strandgata 8, Göteborg

Kostnad
Kostnadsfri, fika ingår.

Utbildare
Interna föreläsare från Koncernkontoret.

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26