Ledare men inte chef, del 2

Innehåll

Förkunskaper grundutbildning, Ledare men inte chef, i offentlig sektor.
Här blir du ännu bättre på att använda dig av det som du lärde dig i del 1 av utbildningen. Bland annat, kommunicera effektivare med olika typer av medarbetare, leda baserat på kunskap om hur hjärnan fungerar, ta bättre och mer medvetna beslut, vara mer proaktiv i mitt ledarskap och öka min personliga effektivitet, stötta min egen grupp genom de faser de går igenom, kunna sätta mål som motiverar medarbetarna, bättre förstå hur jag fungerar som ledare, hantera de utmaningar som jag ställs inför på ett modigare sätt.

Dag 1

 • Uppföljning för utveckling
 • Reflektioner sedan del 1
 • Frågor som dykt upp
 • Insikter om ditt ledarskap
 • Svårigheter och hinder
 • Kommunikation är ledarskap
 • Konsten att nå fram till olika typer av medarbetare
 • Så kommunicerar du med besvärliga medarbetare
 • Våga vara rak och tydlig men också nyanserad och balanserad i din kommunikation
 • Kommunikationsstilar hos dig och andra
 • Motivationsskapande kommunikation för ledaren
 • Ledarskap baserat på hur hjärnan fungerar
 • Värt att veta om hjärnan för att leda andra effektivt
 • SCARF-modellen
 • Underlätta ditt förändringsarbete
 • Beslutsfattande strategier
 • Modigt ledarskap är lättare sagt än gjort – varför är det så?
 • Personlig effektivitet som fungerar
 • Motivationsfaktorer som styr medarbetarna

Dag 2

 • Case: Gruppdynamik
 • Praktisk övning och diskussion
 • Repetition från del 1 och fördjupning
 • Konsten att utveckla din grupp genom de olika faserna
 • Ledarskap som stärker din grupp
 • Case: Konflikthantering och svåra samtal
 • Praktisk övning och diskussion
 • Repetition från del 1 och fördjupning
 • Våga hantera underprestation
 • Att bemöta oacceptabelt beteende
 • Handlingsplan för ditt framtida ledarskap
 • Vad behöver du eller din grupp jobba vidare med utifrån ett ledarskapsperspektiv?
 • Skapa ett hållbart ledarskap
 • Att motivera sig själv att nå ännu längre
 • Självinsikt är nyckeln till framgångsrikt ledarskap
 • Att sätta mål med mening
 • Arrow-modellen
 • Fördjupning av ditt personliga ledarskap
 • Konkret handlingsplan för dig eller din grupp

Fakta

Datum
2018-05-03/04 sista anmälningsdag 2018-04-19
2018-06-11/12 sista anmälningsdag 2018-05-25
2018-08-30/31 sista anmälningsdag 2018-08-15

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
2 400 kronor/deltagare

Utbildare
Malin Trossing, Dare to Lead

Anna Östman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24