Ledare men inte chef - del 1

Innehåll

Utbildningen riktar sig till alla som är ledare men inte chefer i organisationen. Det spelar ingen roll om man är ny i sin roll eller erfaren, alla får nya kunskaper och insikter under kursen.

Dag 1 - Jag och min ledarroll

 • Att leda utan att vara chef
 • Ramar och förväntningar
 • Proaktiv eller reaktiv i mitt ledarskap
 • Ledare, men inte kompis

Jag och min grupp

 • Gruppdynamik och gruppens utveckling
 • Att anpassa mitt ledarskap till gruppens behov
 • Alla är olika. Alla behövs.
 • Dina drivkrafter eller medarbetarens?

Dag 2 - Mina ledarverktyg

 • Mål ledarverktyg
 • Kommunicera förändring
 • Motivation, inre och yttre
 • Prioritera och delegera
 • Effektivitet i mitt ledarskap

Att hantera konflikter och problem i gruppen

 • Konfliktens fyra faser
 • Feedback trappan
 • Jag-budskapet
 • Ge feedback med omtanke
 • Aktivt lyssnande
 • Kroppsspråkets betydelse

Avslutning

 • Mod i ledarrollen. Våga leda!

Vill du lära dig mera kan du även gå del 2 hos oss:
Ledare men inte chef - del 2

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-06-04/05 sista anmälningsdag 2018-05-21

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
2 400 kronor/deltagare

Utbildare
Malin Trossing, Dare to Lead

Anna Östman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.