Motiverande samtal

Grundutbildning – MI för olika professioner inom vården

Innehåll

Kursinnehåll MI grundutbildning

2+1 dag med hemuppgift

 

 • Grundläggande processer: Engagera, fokusera, framkalla och planera.

 • MI förhållningssätt, MI andan. 

 • Bakgrund till metoden.

 • Beskrivning av förändringsprocess modeller, för förståelse och tillämpning.

 • Träning i att tillämpa kommunikationsfärdigheterna: Öppna frågor, reflektioner, affirmationer och sammanfattningar. 

 • Beredskap till förändring: Betydelse och säkerhet.

 • Främja förändringsprat: Att lyssna efter, hämta fram och förstärka personens uttalanden som handlar om motivation och förändring.

  Strategier:                                                                                        

                                      Hejda rättningsreflex

                                      Be om lov

                                      Meny – agenda

  Informera, ge råd och rekommendationer i dialog på ett aktiverande och motiverande sätt.

  Tydliggöra diskrepans.

  Möta personens ambivalens för att underlätta för hen att komma vidare i förändringsprocessen.

                                      Förebygga och möta ”motstånds reaktioner”.

                                      Planera förändringen och följa upp genomförandet.

 • Integrera MI i arbetsvardagen och använda MI med god etik. Dilemman, utmaningar och möjligheter vid tillämpning av metoden inom det egna verksamhetsfältet.

 • Ta emot och ge metodfokuserad feedback på eget samtal.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-03-13/14 samt 2018-04-10
sista anmälningsdag 2018-02-27

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
3 400 kronor/deltagare

Utbildare
Ann-Sofie Eriksson, Auktoriserad socionom, handledare och tränare i Motiverande samtal – MI. Medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers

Anna Östman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24