Personlig effektivitet - stresshantering

Innehåll

  • Vad orsakar stress?
  • Bra och dålig stress
  • Konsekvenser av för mycket stress
  • Digital stress - hur skapa fokus i en ständigt
  • Fokus - hur bibehåller och ökar man fokus trots ständiga avbrott
  • Personlig analys
  • Verktyg för att hantera stress
  • En arbetsmiljö som ger arbetsro
  • Skapa goda vanor kring stress
  • Personlig handlingsplan

Ta kontrollen över din tid med verktygen som minimerar stressen och samtidigt låter dig behålla fokus. Stress är ett av de största hindren för att vara effektiv. När vi har en hög stressnivå över en längre period, är det svårt att planera och prioritera. Många upplever det som att det är någon idé att ens försöka. Istället för att stanna upp och tänka efter, kör vi allt för ofta på i ett högre och högre tempo i hopp om att mer tid ska komma till oss.

För att bli effektiv, dvs få det gjort som vi är ålagda att göra i vårt jobb i tid och med kvalitet, så behöver vi kunna hantera inte bara vår stress utan även den höga krav som ställs på oss. Och detta i en konstant uppkopplad miljö.
Utbildningen är upplevelsebaserad och genomförs med en blandning av teori och praktik med fokus på det sistnämnda.
Du får även med dig konkreta verktyg för att hantera stress, säga nej och hantera avbrott.

Utbildningen vänder sig till dig som vill bli mer effektiv genom att hantera stress bättre.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-04-19 sista anmälningsdag 2017-04-04

Plats
Campus Nya Varvet, Västra Frölunda

Kostnad
1 650 kronor/deltagare

Utbildare
Lexicon

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26