Personlig effektivitet

Innehåll

Idag krävs alltmer ett självständigt personligt ledarskap, oavsett befattning. Vi har ofta ett överflöd av E-post, möten och information medan tid för reflektion och planering är en bristvara. Denna utbildning är ett tillfälle att uppgradera dina arbetsvanor och dina verktyg för att bättre kunna möta de krav och möjligheter du ställs inför i vardagen.

 • Mål
 • Projekt
 • Aktiviteter
 • Planering
 • Tidstjuvar
 • Struktur

Effektivitet - vad är det?

 • Grunder i mänskligt beteende
 • Hur hjärnan fungerar
 • Att få lugn och ro i huvudet
 • Ditt fokus påverkar din varseblivning

Verktyg och vanor för effektivitet kopplat till mål/ansvarsområden

 • Kalendern som ett verktyg för att skapa resultat
 • Planering efter dina åtaganden i förhållande till den nya arbetsmiljön
 • Handlingsplaner
 • Fungerande att göra-listor
 • Hur arbetar jag mer digitalt

E-post och informationshantering

 • Hur du regelbundet håller inkorgen tom, även med 150-200 mail per dag
 • Fungerande arbetsvanor/e-posthantering
 • Kalenderhantering Uppgifter/Tasks/To do
 • Med flera funktioner i Outlook som hjälper dig med arbetsflödet
 • Arkivera och hitta information
 • Att skapa resultat från denna utbildning

 

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-04-11 sista anmälningsdatum 2018-03-30

Plats
Gullbergsvass Konferens, Göteborg

Kostnad
1 700 kronor/deltagare

Utbildare
Lexicon AB

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24