Professionellt bemötande

Innehåll

  • Vad skiljer en bra serviceorganisation från en ledande serviceorganisation?
  • Vilka är mina "kunder" och hur ser deras förväntningar ut?
  • Min professionella yrkesroll och vad som ingår i den
  • Bemötandestilar: Att etablera och bygga relationer
  • Kommunikationens grunder: feedback, aktiv lyssning, kroppspråk, ordval
  • Hörnstenar i ett professionellt bemötande
  • Att hantera utmanande situationer/kundklagomål på ett konstruktivt och strukturerat sätt
  • Att hantera stress i utmanande kundmöten 

Syftet är att öka deltagarnas kunskap om vad ett professionellt bemötande innebär såväl internt som externt. Allt fler arbetar inom yrkesgrupper där service och ett gott bemötande är viktigt. När vi kommer i kontakt med kunder, patienter eller brukare så blir mötet en viktig beståndsdel i tjänsten vi utför. Inom en organisation blir de anställda varandras kunder och möts internt i olika former av möten. Utbildningen i professionellt bemötande ger dig ökad kunskap och viktiga verktyg för att bättre hantera olika typer av interna och externa kundmöten.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-03-08 sista anmälningsdag 2018-02-22

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
1 300 kronor/deltagare

Utbildare
LC2 AB

Marianne Hansson

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24