Samordna och administrera

Innehåll

Är det du som samordnar och administrerar utan att vara chef. Då är detta utbildningen för dig. Dina arbetsuppgifter är assistent, koordinator, handläggare, sekreterare och administratör.

Dag 1 Samordnarens roll i organisationen

 • Ansvar och ställning
 • Attityder och värderingar
 • Rollen
 • Ändrade arbetsuppgifter
 • Ökade krav

Planera arbetsflödet - Leda och samordna utan att vara chef

 • Ledarstil och ledarskap
 • Ledaregenskaper
 • Målstyrning
 • Delegering

Att arbeta med människor

 • Integritet och gränser
 • Människors behov
 • Motivera sig själv och andra
 • Självuppfattning
 • Service och kvalitet
 • Reklamation och missnöje

Dag 2 Att arbete med människor (fortsättning)

 • Bygga och behålla goda relationer
 • Hantera konflikter
 • Kommunikation

Leda arbetsflödet

 • Organisera eget arbete
 • Få medarbetarna med sig
 • Informera, instruera
 • Följa upp och ge feedback
 • Öppna frågor

Samarbete

 • Effektiva grupper
 • Få acceptans som samordnare

Stress

 • Situationer och signaler
 • Hantera stress

Du gör en handlingsplan

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-01-25/26
sista anmälningsdag 2018-01-10
2018-03-01/02
sista anmälningsdag 2018-02-14

Plats
Scandic Crown Göteborg, 25/26 Januari 2018
VGR Campus Nya Varvet, Västra Frölunda, 1/2 mars 2018

Kostnad
4 500 kronor/deltagare

Utbildare
Inger Callemo, Corioli Utveckling

Anna Östman

Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24