Uppföljningsdag - MI

För olika professioner inom vården

Innehåll

Utveckla och stärk din kompetens i MI färdigheterna.
För dig som har kontakt med patienter. Uppföljningsdagen riktar sig till personer som har gått minst tredagars grundutbildning i MI.

Vi kommer att repetera och öva vidare på det som vi lärt oss på grundutbildningen. Tyngdpunkten läggs på praktiska övningar, med kontinuerlig återkoppling på tillämpning av kommunikationsfärdigheter och strategierna i MI.

  • Utveckla och förfina MI färdigheterna genom MI samtalets grundläggande processer
  • Utveckla vidare MI förhållningssätt, kommunikationsfärdigheter och strategier för att hålla oss till MI och undvika sådant som är oförenligt med MI
  • Utveckla vidare våra färdigheter i att höra, känna igen, framkalla och förstärka motivations – och förändringsuttalanden för att underlätta för personen att komma fram till ett åtagande och planering av sin förändring

Lämna gärna önskemål om vad du skulle vilja att vi fokuserar på under dagen direkt till utbildaren, E-postadress.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum.
2018-02-21

Plats
Gullbergsvass, Godset, Göteborg

Kostnad
1 250 kronor/deltagare

Utbildare
Ann-Sofie Eriksson, Auktoriserad socionom, handledare och tränare i Motiverande samtal – MI. Medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24