Arbeta i projekt

Innehåll

  • Projektets faser/projektets livscykel
  • Målformulering/definition
  • Planering
  • Riskanalys- och hantering
  • Genomförande/kontroll
  • Projektteamet
  • Normer och värderingar i projektteamet
  • Information och kommunikation, projektmöten

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-09-25 sista anmälningsdag 2018-09-11

Plats
Folkuniversitetet, Norra Allégatan 6, Göteborg

Kostnad
1 950 kronor/deltagare

Utbildare
Folkuniversitetet

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post