Canea projektverktyg, grund

Innehåll

För dig som arbetar i projekt som projektledare eller projektmedarbetare. Utbildningen går igenom grunderna i Canea projektverktyg. Du bör ha kunskap i Västra Götalandsregionens projektmodell/projektil och erfarenhet av projektarbete.

  • Allmän presentation av verktyget
  • Behörighetshantering och en detaljerad instruktion på dokumenthantering
  • Planering 
  • Rapportering

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-06-14 sista anmälningsdag 2018-05-31

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
2 300 kronor/deltagare

Utbildare
Anders Ohlqvist, Canea

Anna Östman

Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24