Kvalificerad projektledning, Steg 1

Innehåll

Arbetet som projektledare är både roligt och utmanande. I denna certifieringsförberedande utbildning Steg 1 kommer du att lära dig grunderna i projektledning, alltifrån att definiera projektet och dess målsättningar, till att initiera, planera, genomföra och avsluta det. Utbildningen är godkänd av IPMA, en ledande branschorganisation för certifiering av projektledare.

Den första delen av utbildningen är baserad på distanspedagogik. Du är flexibel i tid och rum att självständigt ta del av grunderna i projektledning. Den andra delen av utbildningen genomförs på traditionellt sätt och innehåller förutom Västra Götalandsregionens projektstyrningsmodell Projektilen, även praktiska övningar och diskussioner. Utbildningen vänder sig till dig som idag har eller planerar att ha projektledarrollen som din huvudsakliga sysselsättning. Den vänder sig också till dig som idag arbetar som projektledare och söker ett flexibelt utbildningsalternativ, där du själv kan bestämma över när och var du genomför utbildningens första del.

Innehåll
Våra utbildningar präglas av upplevelsebaserat lärande med kortare teoripass kombinerat med övningar, rollspel och diskussioner.

Under utbildningens första del avsätter du själv ca.16 timmar i din egen takt, för att genomföra distanskursen i projektledning. Utbildningen består av teoriavsnitt, kunskapstester och olika övningar. Som stöd har du tillgång till en distanscoach, som handleder dig genom utbildningen. Utbildaren kontaktar dig för vidare information om förarbetet, senast sista anmälningsdag. 

Utbildningens andra del genomförs på tradionellt sätt. Vi träffas under två dagar för att fördjupa och praktiskt träna de olika momenten. Vi går också igenom Projektilen med de olika faserna, beslutspunkterna samt projektets olika roller som projektledare, styrgrupp, projektägare, m.fl.

Följande moment ingår:

  • Projektstarten
  • Ledning och hantering av omfattningen av projekt
  • Projektplanering
  • Riskhantering
  • Planering och styrning av kostnader
  • Kvalitet
  • Projektstyrning
  • Projektorganisation och dess olika roller, mandat och ansvar
  • Att leda projektgrupper
  • Projektavslut och slutrapport

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-02-06/07
sista anmälningsdag 2018-01-23
2018-03-20/21
sista anmälningsdag 2018-03-06
Distansdelen skall vara slutförd senast den 26 januari för utbildningsstarten den 6 februari samt den 10 mars för utbildningsstarten den 20 mars.
Observera att distansarbetet ska vara slutfört för att få ett kursintyg utfärdat.

Plats

Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
5 200 kronor/deltagare (inklusive licensavgift)

Utbildare
Marie Langenfeld, LC2 AB

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22