Kvalificerad projektledning, Steg 2

Innehåll

Arbetet som projektledare är både roligt och utmanande. I rollen som projektledare gäller det inte bara att kunna behärska de klassiska projektledarverktygen, såsom framtagande av projektplaner eller genomförande av riskbedömningar och styrgruppsmöten. Det gäller också att kunna leda både sig själv, projektgruppen och de intressenter som påverkas av projektet. I denna certifieringsgrundande fördjupningsutbildning för projektledare kommer du att öka din kunskap om områden, såsom ledarskap, kommunikation, målstyrning, grupputveckling och konflikthantering.  Utbildningen är upplevelsebaserad och interaktiv. Den innehåller förutom teori, rollspel och diskussioner även en projektsimulering, omfattande två dagar. Utbildningen är godkänd av IPMA/PMI, en ledande branschorganisation för certifiering av projektledare.
Utbildningen vänder sig till dig som idag har projektledarrollen som din huvudsakliga sysselsättning.

Förkunskaper
Kvalificerad projektledningsutbildning - certifieringsförberedande, Steg 1 eller motsvarande utbildning. Skall verifieras med intyg från tidigare utbildning.

Innehåll
Våra utbildningar präglas av upplevelsebaserat lärande med kortare teoripass kombinerat med övningar, rollspel och diskussioner.

Under dagarna 1-2 kommer du att genomföra en simulering i projektledning med hjälp av simuleringsverktyget SimulTrain. Här kommer du att träna projektledning i mindre grupper och agera utifrån ett antal situationer i en verklighetsnära, datorbaserad simulering.

Under dagarna 3-4 kommer vi att fördjupa oss i projektledarens utmaningar och kommer att gå igenom teoretiska modeller, genomföra rollspel och diskutera olika praktikfall med fokus på ledarskap, målstyrning, kommunikation, grupputveckling och konflikthantering.

Kursen innehåller följande moment:

  • Ledarskap: Motivation och projektledarrollen
  • Målstyrning i projekt på individ-, grupp- och projektnivå
  • Kommunikationsverktyg för projektledare och budskapsformulering
  • Grupputveckling enligt Wheelan och projektledarens roll
  • Konflikthantering: Skapande av robusta samarbetsklimat i projektgrupper

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum:
16-17 april och 8-9 maj
sista anmälningsdag 2018-04-03
3-4 maj samt 28 och 30 maj
sista anmälningsdag 2018-04-19

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
8 500 kronor/deltagare

Utbildare
Marie Langenfeld, LC2 AB

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22